• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.1 L527N
    Nhan đề: Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc.

DDC 495.1
Tác giả CN Mã, Tiễn Phi
Nhan đề Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc. Trình độ sơ cấp / Tập 2 : Mã Tiễn Phi (ch.b) ; biên soạn : Lý Đức Quân, Thành Văn ; Nguyễn Thị Minh Hồng (d.)
Lần xuất bản Bản thứ 3
Thông tin xuất bản Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp ; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2019
Mô tả vật lý 152tr. ; 26cm + 1 đĩa MP3
Thuật ngữ chủ đề Sơ cấp-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Nói-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Lý, Đức Quân
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Minh Hồng
Tác giả(bs) CN Thành Văn
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(5): 101001347-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152373
0026
004E383DC11-80FB-4982-8960-D5C560A5EE72
005202209210753
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020##|a9786045892367|c158000
039|a20220921075337|bchinm|c20220921075132|dchinm|y20220921074954|zchinm
040##|aUKH
0410#|achi
044##|avm
08214|a495.1|bL527N|214
1001#|aMã, Tiễn Phi|echủ biên
24510|aLuyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc. |nTập 2 : |bTrình độ sơ cấp / |cMã Tiễn Phi (ch.b) ; biên soạn : Lý Đức Quân, Thành Văn ; Nguyễn Thị Minh Hồng (d.)
250##|aBản thứ 3
260##|aTp.Hồ Chí Minh : |bTổng hợp ; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, |c2019
300##|a152tr. ; |c26cm + 1 đĩa MP3
650#7|aSơ cấp|2BTKTVQGVN
650#7|aNói|2BTKTVQGVN
650#7|aTiếng Trung Quốc|2BTKTVQGVN
7001#|aLý, Đức Quân|ebiên soạn
7001#|aNguyễn, Thị Minh Hồng|edịch
7001#|aThành Văn|ebiên soạn
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(5): 101001347-51
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001347 CS1_Kho sách tham khảo 495.1 L527N Sách tham khảo 1
2 101001348 CS1_Kho sách tham khảo 495.1 L527N Sách tham khảo 2
3 101001349 CS1_Kho sách tham khảo 495.1 L527N Sách tham khảo 3
4 101001350 CS1_Kho sách tham khảo 495.1 L527N Sách tham khảo 4
5 101001351 CS1_Kho sách tham khảo 495.1 L527N Sách tham khảo 5