• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 660.6 Ư556D
    Nhan đề: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống /

DDC 660.6
Tác giả CN Chu, Thị Thơm
Nhan đề Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống / Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2006
Mô tả vật lý 139tr. ; 19cm.
Tùng thư Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động
Tóm tắt Trình bày các vấn đề sử dụng công nghệ vi sinh trong việc tạo ra phân hữu cơ, sản xuất thức ăn chăn nuôi, các chất kích thích sinh trưởng...
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ vi sinh-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Sinh học-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Nông nghiệp-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tó
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Lài
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152082
0026
004399020B6-D86B-443A-93B1-2919C1E27B40
005202203031550
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20220303155054|blienvtk|y20211208083038|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a660.6|bƯ556D|214
1001#|aChu, Thị Thơm
24510|aỨng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống / |cChu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó biên soạn
260##|aHà Nội : |bLao động, |c2006
300##|a139tr. ; |c19cm.
490 |aTủ sách khuyến nông phục vụ người lao động
520##|aTrình bày các vấn đề sử dụng công nghệ vi sinh trong việc tạo ra phân hữu cơ, sản xuất thức ăn chăn nuôi, các chất kích thích sinh trưởng...
650#7|aCông nghệ vi sinh|2BTKTVQGVN
650#7|aSinh học|2BTKTVQGVN
650#7|aNông nghiệp|2BTKTVQGVN
7001#|aNguyễn, Văn Tó
7001#|aPhan, Thị Lài
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhao/2022/udcnshtrongsxvads/biathumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào