DDC 372.83
Nhan đề Đạo đức 1 / Nguyễn Thị Toan (tổng chủ biên) ; ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 71tr. ; 27cm.
Tóm tắt Sách gồm 8 chủ đề. Mỗi chủ đề được chia thành những bài học nhỏ. Trong mỗi bài học nhỏ có những hoạt động trải nghiệm phong phú, đa dạng.
Thuật ngữ chủ đề Lớp 1-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Đạo đức-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Lục, Thị Nga
Tác giả(bs) CN Trần, Thành Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Toan
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Tuyết Mai
Địa chỉ 100CS1_Kho giáo trình(1): 102000449
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152079
0025
0044B310AC2-310A-486F-B479-FBD35082970C
005202111101618
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020##|c12000
039|a20211110161846|bchinm|y20211110161752|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a372.83|bĐ108Đ|214
24510|aĐạo đức 1 / |cNguyễn Thị Toan (tổng chủ biên) ; ...[và những người khác]
260##|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2020
300##|a71tr. ; |c27cm.
520##|aSách gồm 8 chủ đề. Mỗi chủ đề được chia thành những bài học nhỏ. Trong mỗi bài học nhỏ có những hoạt động trải nghiệm phong phú, đa dạng.
650#7|aLớp 1|2BTKTVQGVN
650#7|aGiáo dục|2BTKTVQGVN
650#7|aĐạo đức|2BTKTVQGVN
7001#|aLục, Thị Nga
7001#|aTrần, Thành Nam|echủ biên
7001#|aNguyễn, Thị Toan|etổng chủ biên
7001#|aLê, Thị Tuyết Mai
852|a100|bCS1_Kho giáo trình|j(1): 102000449
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000449 CS1_Kho giáo trình 372.83 Đ108Đ Sách giáo trình 1