DDC 910
Tác giả CN Manning, Nick
Nhan đề How to be a tour guide : The essential training manual for tour managers and tour guides / Nick Manning
Thông tin xuất bản [s.l] : [s.n]
Mô tả vật lý 270p. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề Tour guide-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề English-BTKTVQGVN
Địa chỉ 100CS1_Kho sách ngoại văn(2): 105000327-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152075
0027
0048DEE96CA-E97F-443C-9C73-AE76B6DAE6A2
005202111101459
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020##|c1455000
039|y20211110145931|zchinm
040##|aUKH
0410#|aeng
044##|avm
08214|a910|bH400W|214
1001#|aManning, Nick
24510|aHow to be a tour guide : |bThe essential training manual for tour managers and tour guides / |cNick Manning
260##|a[s.l] : |b[s.n]
300##|a270p. ; |c21cm.
650#7|aTour guide|2BTKTVQGVN
650#7|aEnglish|2BTKTVQGVN
852|a100|bCS1_Kho sách ngoại văn|j(2): 105000327-8
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000327 CS1_Kho sách ngoại văn 910 H400W Sách ngoại văn 1
2 105000328 CS1_Kho sách ngoại văn 910 H400W Sách ngoại văn 2