DDC 428
Tác giả CN Wallwork, Adrian
Nhan đề Discussions A - Z - A resource book of speaking activities : Intermediate / Adrian Wallwork
Thông tin xuất bản UK : Cambridge University, 2018
Mô tả vật lý 116 ; 27cm
Địa chỉ 100CS1_Kho sách ngoại văn(2): 105000323-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152073
0027
004ADE7700D-5493-4C9D-AC98-4AFF8128C1E0
005202111091617
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020##|c1080000
039|y20211109161740|zchinm
040##|aUKH
0410#|aeng
044##|avm
08214|a428|bD300S|214
1001#|aWallwork, Adrian
24510|aDiscussions A - Z - A resource book of speaking activities : |bIntermediate / |cAdrian Wallwork
260##|aUK : |bCambridge University, |c2018
300##|a116 ; |c27cm|e1 CD
852|a100|bCS1_Kho sách ngoại văn|j(2): 105000323-4
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000323 CS1_Kho sách ngoại văn 428 D300S Sách ngoại văn 1
2 105000324 CS1_Kho sách ngoại văn 428 D300S Sách ngoại văn 2