DDC 428
Tác giả CN Gude, Kathy
Nhan đề CAE result : Student's book / Kathy Gude, Mary Stephens
Thông tin xuất bản London : Oxford University, 2012
Mô tả vật lý 183p. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề CAE-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Stephens, Mary
Địa chỉ 100CS1_Kho sách ngoại văn(2): 105000321-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152072
0027
004CB9963A7-8BFB-40AA-86A3-0605D788F1E6
005202111091611
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020##|c1706000
039|y20211109161145|zchinm
040##|aUKH
0410#|aeng
044##|avm
08214|a428|bC100E|214
1001#|aGude, Kathy
24510|aCAE result : |bStudent's book / |cKathy Gude, Mary Stephens
260##|aLondon : |bOxford University, |c2012
300##|a183p. ; |c27cm.
650#7|aCAE|2BTKTVQGVN
7001#|aStephens, Mary
852|a100|bCS1_Kho sách ngoại văn|j(2): 105000321-2
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000321 CS1_Kho sách ngoại văn 428 C100E Sách ngoại văn 1
2 105000322 CS1_Kho sách ngoại văn 428 C100E Sách ngoại văn 2