DDC 428
Tác giả CN Azar, Betty S.
Nhan đề Understanding and using English grammar / Betty S. Azar, Stacy A. Hagen
Lần xuất bản 5th ed.
Thông tin xuất bản London : Pearson, 2017
Mô tả vật lý 492p. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Grammar-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề English-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Hagen, Stacy A.
Địa chỉ 100CS1_Kho sách ngoại văn(2): 105000317-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152070
0027
00423FE40E4-EB9D-4864-8175-5EE08D4CC4B0
005202111091544
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020##|c517000
039|y20211109154437|zchinm
040##|aUKH
0410#|aeng
044##|avm
08214|a428|b512D|214
1001#|aAzar, Betty S.
24510|aUnderstanding and using English grammar / |cBetty S. Azar, Stacy A. Hagen
250##|a5th ed.
260##|aLondon : |bPearson, |c2017
300##|a492p. ; |c27cm.
650#7|aGrammar|2BTKTVQGVN
650#7|aEnglish|2BTKTVQGVN
7001#|aHagen, Stacy A.
852|a100|bCS1_Kho sách ngoại văn|j(2): 105000317-8
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000317 CS1_Kho sách ngoại văn 428 512D Sách ngoại văn 1
2 105000318 CS1_Kho sách ngoại văn 428 512D Sách ngoại văn 2