DDC 915.97
Nhan đề Địa lí du lịch : Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ ...[et. al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý 543tr. ; 27cm.
Tóm tắt Cơ sở lý luận về Địa lý du lịch và thực tiễn phát triển du lịch ở Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Địa lí-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Vũ, Đình Hòa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hoài
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tuệ
Tác giả(bs) CN Lê, Thông
Địa chỉ Thư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152066
0025
00485A09AFE-1D27-4CAA-ADC5-F0F332726FD4
005202111091410
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20211109141058|blienvtk|c20211109113726|dlienvtk|y20211109113646|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a915.97|bĐ301L|214
24510|aĐịa lí du lịch : |bCơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / |cNguyễn Minh Tuệ ...[et. al.]
260##|aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2017
300##|a543tr. ; |c27cm.
520##|aCơ sở lý luận về Địa lý du lịch và thực tiễn phát triển du lịch ở Việt Nam
650#7|aDu lịch|2BTKTVQGVN
650#7|aĐịa lí|2BTKTVQGVN
7001#|aVũ, Đình Hòa
7001#|aNguyễn, Thị Hoài
7001#|aNguyễn, Minh Tuệ
7001#|aLê, Thông
852 |aThư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/2021/dialidulich/biathumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào