DDC 428
Tác giả CN Norris, Roy
Nhan đề Ready for advanced : Coursebook / Roy Norris, Amanda French
Lần xuất bản 3rd edition
Thông tin xuất bản New York : Mac Millan, 3rd edition
Mô tả vật lý 278 tr. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Engish-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Ready Advanced-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN French, Amanda
Địa chỉ 100CS1_Kho sách ngoại văn(2): 105000309-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152064
0027
00400442281-B55C-4E7F-ACA2-B3CF10DCC596
005202111010941
008081223s3 vm| vie
0091 0
020##|c430000
039|a20211101094219|bchinm|y20211101094204|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a428|bR201D|214
1001#|aNorris, Roy
24510|aReady for advanced : |bCoursebook / |cRoy Norris, Amanda French
250##|a3rd edition
260##|aNew York : |bMac Millan, |c3rd edition
300##|a278 tr. ; |c27cm.
650#7|aEngish|2BTKTVQGVN
650#7|aReady Advanced|2BTKTVQGVN
7001#|aFrench, Amanda
852|a100|bCS1_Kho sách ngoại văn|j(2): 105000309-10
890|b0|c0|d0|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000309 CS1_Kho sách ngoại văn 428 R201D Sách ngoại văn 1
2 105000310 CS1_Kho sách ngoại văn 428 R201D Sách ngoại văn 2