DDC 428
Tác giả CN Norris, Roy
Nhan đề Ready for advanced : Workbook / Roy Norris, Amanda French
Lần xuất bản 3rd edition
Thông tin xuất bản New York : Mac Millan, 2014
Mô tả vật lý 149tr. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Engish-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Ready Advanced-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN French, Amanda
Địa chỉ 100CS1_Kho sách ngoại văn(2): 105000307-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152063
0027
004C42F239B-6343-47A9-BDAB-5A6536C9889F
005202111010923
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020##|c277000
039|y20211101092422|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a428|bR201D|214
1001#|aNorris, Roy
24510|aReady for advanced : |bWorkbook / |cRoy Norris, Amanda French
250##|a3rd edition
260##|aNew York : |bMac Millan, |c2014
300##|a149tr. ; |c27cm.|e1 CD
650#7|aEngish|2BTKTVQGVN
650#7|aReady Advanced|2BTKTVQGVN
7001#|aFrench, Amanda
852|a100|bCS1_Kho sách ngoại văn|j(2): 105000307-8
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000307 CS1_Kho sách ngoại văn 428 R201D Sách ngoại văn 1
2 105000308 CS1_Kho sách ngoại văn 428 R201D Sách ngoại văn 2