DDC 428
Tác giả CN Seliger, Herbert
Nhan đề Second language research methods / Herbert W. Seliger, Elana Shohamy
Thông tin xuất bản England : Oxford University, 2015
Mô tả vật lý 269tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề Language-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Method-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề English-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Shohamy, Elana
Địa chỉ 100CS1_Kho sách ngoại văn(2): 105000305-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152062
0027
00441F441C0-B728-4D2C-96A8-83050BE37BEF
005202111010909
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020##|c1971000
039|y20211101090942|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a428|bS200L|214
1001#|aSeliger, Herbert
24510|aSecond language research methods / |cHerbert W. Seliger, Elana Shohamy
260##|aEngland : |bOxford University, |c2015
300##|a269tr. ; |c21cm.
650#7|aLanguage|2BTKTVQGVN
650#7|aMethod|2BTKTVQGVN
650#7|aEnglish|2BTKTVQGVN
7001#|aShohamy, Elana
852|a100|bCS1_Kho sách ngoại văn|j(2): 105000305-6
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000305 CS1_Kho sách ngoại văn 428 S200L Sách ngoại văn 1
2 105000306 CS1_Kho sách ngoại văn 428 S200L Sách ngoại văn 2