DDC 428
Tác giả CN Capel, Annette
Nhan đề Objective first : Student book's book / Annette Capel, Wendy Sharp
Lần xuất bản Fourth edition
Thông tin xuất bản England : Cambridge University, 2014
Mô tả vật lý 240tr. ; 24cm.
Tóm tắt OBJECTIVE FCE đã được biên soạn để giúp người đọc tiếp cận và làm quen với bài thi lấy chứng chỉ này thông qua từng trang sách. Ngay từ đầu, format của bài thi chứng chỉ FCE được đưa ra để người học hiểu và nắm bắt được những vấn đề chủ chốt cần chú ý trong bài thi. Tiếp đó, phần nội dung bài thi sẽ được thể hiện qua từng chủ đề (Topic) . Ở mỗi chủ đề, người học sẽ biết được nội dung cần chú trọng (Lesson Focus), các kỹ năng làm bài thi (Exam Skills), chủ điểm ngữ pháp (Grammar) và từ vựng (Vocabulary).
Thuật ngữ chủ đề English-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Sharp, Wendy
Địa chỉ 100CS1_Kho sách ngoại văn(2): 105000303-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152061
0027
0042AE3E0AA-CC6A-4CEC-84A0-C54D75766F18
005202111010901
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020##|c557000
039|y20211101090211|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a428|bO201F|214
1001#|aCapel, Annette
24510|aObjective first : |bStudent book's book / |cAnnette Capel, Wendy Sharp
250##|aFourth edition
260##|aEngland : |bCambridge University, |c2014
300##|a240tr. ; |c24cm.|e CD - Rom
520##|aOBJECTIVE FCE đã được biên soạn để giúp người đọc tiếp cận và làm quen với bài thi lấy chứng chỉ này thông qua từng trang sách. Ngay từ đầu, format của bài thi chứng chỉ FCE được đưa ra để người học hiểu và nắm bắt được những vấn đề chủ chốt cần chú ý trong bài thi. Tiếp đó, phần nội dung bài thi sẽ được thể hiện qua từng chủ đề (Topic) . Ở mỗi chủ đề, người học sẽ biết được nội dung cần chú trọng (Lesson Focus), các kỹ năng làm bài thi (Exam Skills), chủ điểm ngữ pháp (Grammar) và từ vựng (Vocabulary).
650#7|aEnglish|2BTKTVQGVN
7001#|aSharp, Wendy
852|a100|bCS1_Kho sách ngoại văn|j(2): 105000303-4
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000303 CS1_Kho sách ngoại văn 428 O201F Sách ngoại văn 1
2 105000304 CS1_Kho sách ngoại văn 428 O201F Sách ngoại văn 2