DDC 338.6
Tác giả CN Lưu, Văn Nghiêm
Nhan đề Tổ chức sự kiện : Sách chuyên khảo / B.s.: Lưu Văn Nghiêm (ch.b.), Dương Hoài Bắc
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 343tr. ; 19cm.
Tóm tắt Trình bày bản chất của hoạt động sự kiện, dự toán ngân sách và lập kế hoạch tổ chức sự kiện, tổ chức và tính toán thời gian, danh sách khách mời, địa điểm tổ chức sự kiện, tổ chức đưa đón khách, tiếp khách, không gian thực hiện sự kiện, tổ chức ăn uống trong sự kiện...
Thuật ngữ chủ đề Tổ chức-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Sự kiện-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế dịch vụ-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Dương, Hoài Bắc
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(9): 101000975-83
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152060
0026
0043F052940-E634-4626-AA72-B1B3F8F8CC9C
005202111010850
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020##|c69000
039|y20211101085123|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a338.6|bT450C|214
1001#|aLưu, Văn Nghiêm|echủ biên
24510|aTổ chức sự kiện : |bSách chuyên khảo / |cB.s.: Lưu Văn Nghiêm (ch.b.), Dương Hoài Bắc
250##|aTái bản lần thứ 2
260##|aH. : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2012
300##|a343tr. ; |c19cm.
504##|aPhụ lục: tr. 265-296. - Thư mục: tr. 298
520##|aTrình bày bản chất của hoạt động sự kiện, dự toán ngân sách và lập kế hoạch tổ chức sự kiện, tổ chức và tính toán thời gian, danh sách khách mời, địa điểm tổ chức sự kiện, tổ chức đưa đón khách, tiếp khách, không gian thực hiện sự kiện, tổ chức ăn uống trong sự kiện...
650#7|aTổ chức|2BTKTVQGVN
650#7|aSự kiện|2BTKTVQGVN
650#7|aKinh tế dịch vụ|2BTKTVQGVN
7001#|aDương, Hoài Bắc
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(9): 101000975-83
890|a9|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000975 CS1_Kho sách tham khảo 338.6 T450C Sách tham khảo 1
2 101000976 CS1_Kho sách tham khảo 338.6 T450C Sách tham khảo 2
3 101000977 CS1_Kho sách tham khảo 338.6 T450C Sách tham khảo 3
4 101000978 CS1_Kho sách tham khảo 338.6 T450C Sách tham khảo 4
5 101000979 CS1_Kho sách tham khảo 338.6 T450C Sách tham khảo 5
6 101000980 CS1_Kho sách tham khảo 338.6 T450C Sách tham khảo 6
7 101000981 CS1_Kho sách tham khảo 338.6 T450C Sách tham khảo 7
8 101000982 CS1_Kho sách tham khảo 338.6 T450C Sách tham khảo 8
9 101000983 CS1_Kho sách tham khảo 338.6 T450C Sách tham khảo 9