• Sách tham khảo
  • 025.04 T452Ư
    Tối ưu hoá quản trị tri thức số : Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện :
DDC 025.04
Nhan đề Tối ưu hoá quản trị tri thức số : Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện : Sách chuyên khảo
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 786tr. ; 24cm.
Phụ chú ĐTNĐ ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trung tâm Thông tin Thư viện.
Tóm tắt Tập hợp những bài viết trình bày những vấn đề chung về quản trị tri thức số và nội dung của quản trị tri thức số trong thư viện số
Thuật ngữ chủ đề Quản trị thông tin-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Tri thức số-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Sơn
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Dưỡng
Tác giả(bs) CN Lê, Bá Lâm
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Kim Anh
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101000974
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152059
0026
004B3DC0232-37C1-4E27-BA96-DBD396C795AC
005202111010823
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020##|c350000
039|a20211101082355|bchinm|y20211101082323|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a025.04|bT452Ư|214
24510|aTối ưu hoá quản trị tri thức số : Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện : |bSách chuyên khảo
260##|aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2019
300##|a786tr. ; |c24cm.
500##|aĐTNĐ ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trung tâm Thông tin Thư viện.
520##|aTập hợp những bài viết trình bày những vấn đề chung về quản trị tri thức số và nội dung của quản trị tri thức số trong thư viện số
650#7|aQuản trị thông tin|2BTKTVQGVN
650#7|aTri thức số|2BTKTVQGVN
7001#|aNguyễn, Hoàng Sơn
7001#|aHoàng, Văn Dưỡng
7001#|aLê, Bá Lâm
7001#|aVũ, Thị Kim Anh
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101000974
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101000974 CS1_Kho sách tham khảo 025.04 T452Ư Sách tham khảo 1