• Sách giáo trình
  • 910 T120L
    Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch /
DDC 910
Tác giả CN Nguyễn, Văn Đính
Nhan đề Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch / Chủ biên : Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Kinh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 270tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Du lịch và Khách sạn.
Tóm tắt Cuốn sách bao gồm 13 chương. Chương 1: Vai trò của tâm lý học - xã hội trong du lịch PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÂM LÝ HỌC Chương 2: Vài nét về sự hình thành và phát triển cảu tâm lý học xã hội Chương 3: Các hiện tượng tâm lý cơ bản và một số khái niệm quan trọng của tâm lý học Chương 4: Ảnh hưởng của một số hiện tượng tâm lý xã hội và các quý luật tâm lý trong du lịch Chương 5: Vận dụng phương pháp nghiên cứu tâm lý xã hội trong du lịch PHÂN II: TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH Chương 6: Hành vi của người tiêu dùng du lịch Chương 7: Các nhu cầu của khách du lịch Chương 8: Sở thích và tâm trạng của khách du lịch Chương 9: Những nét đặc chưng trong tâm lý của khách du lịch PHẦN 3: GIAO TIẾP TRONG DU LỊCH Chương 10: Lý luận cơ bản về giáo tiếp Chương 11: Quan hệ giữa người phục vụ và người tiêu dùng du lịch Chương 12: Các hoạt động giao tiếp khác trong du lịch Chương 13: Vấn đề đạo đức nghề nghiệp và tuyển chọn lao động trong du lịch
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Tâm lý-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Giao tiếp-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Mạnh
Địa chỉ 100CS1_Kho giáo trình(9): 102000440-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152058
0025
004CC1BBF07-34A3-482E-9ADA-6E73C2C27A2A
005202111010804
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020##|c54000
039|y20211101080504|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a910|bT120L|214
1001#|aNguyễn, Văn Đính|cGS.TS|echủ biên
24510|aGiáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch / |cChủ biên : Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh
250##|aTái bản lần thứ 3
260##|aH. : |bKinh tế Quốc dân, |c2012
300##|a270tr. ; |c21cm.
500##|aĐTTS ghi : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Du lịch và Khách sạn.
520##|aCuốn sách bao gồm 13 chương. Chương 1: Vai trò của tâm lý học - xã hội trong du lịch PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÂM LÝ HỌC Chương 2: Vài nét về sự hình thành và phát triển cảu tâm lý học xã hội Chương 3: Các hiện tượng tâm lý cơ bản và một số khái niệm quan trọng của tâm lý học Chương 4: Ảnh hưởng của một số hiện tượng tâm lý xã hội và các quý luật tâm lý trong du lịch Chương 5: Vận dụng phương pháp nghiên cứu tâm lý xã hội trong du lịch PHÂN II: TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH Chương 6: Hành vi của người tiêu dùng du lịch Chương 7: Các nhu cầu của khách du lịch Chương 8: Sở thích và tâm trạng của khách du lịch Chương 9: Những nét đặc chưng trong tâm lý của khách du lịch PHẦN 3: GIAO TIẾP TRONG DU LỊCH Chương 10: Lý luận cơ bản về giáo tiếp Chương 11: Quan hệ giữa người phục vụ và người tiêu dùng du lịch Chương 12: Các hoạt động giao tiếp khác trong du lịch Chương 13: Vấn đề đạo đức nghề nghiệp và tuyển chọn lao động trong du lịch
650#7|aDu lịch|2BTKTVQGVN
650#7|aTâm lý|2BTKTVQGVN
650#7|aGiao tiếp|2BTKTVQGVN
7001#|aNguyễn, Văn Mạnh|cPGS.TS|eChủ biên
852|a100|bCS1_Kho giáo trình|j(9): 102000440-8
890|a9|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000440 CS1_Kho giáo trình 910 T120L Sách giáo trình 1
2 102000441 CS1_Kho giáo trình 910 T120L Sách giáo trình 2
3 102000442 CS1_Kho giáo trình 910 T120L Sách giáo trình 3
4 102000443 CS1_Kho giáo trình 910 T120L Sách giáo trình 4
5 102000444 CS1_Kho giáo trình 910 T120L Sách giáo trình 5
6 102000445 CS1_Kho giáo trình 910 T120L Sách giáo trình 6
7 102000446 CS1_Kho giáo trình 910 T120L Sách giáo trình 7
8 102000447 CS1_Kho giáo trình 910 T120L Sách giáo trình 8
9 102000448 CS1_Kho giáo trình 910 T120L Sách giáo trình 9