DDC 428
Tác giả CN Phillips, Terry
Nhan đề Progressive skills level 3 : Listening & Speaking / Terry Phillips, Anna Phillips
Thông tin xuất bản Garnet : Ganet Education, 2012
Mô tả vật lý 157tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Skill
Từ khóa tự do Speaking
Từ khóa tự do Progressive
Từ khóa tự do Listening
Tác giả(bs) CN Phillips, Anna
Địa chỉ Thư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152057
0027
0041C156F02-2F49-44B0-8BB1-41330B0DD838
005202110291436
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20211029143704|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a428|bPR400G|214
1001#|aPhillips, Terry
24510|aProgressive skills level 3 : |bListening & Speaking / |cTerry Phillips, Anna Phillips
260##|aGarnet : |bGanet Education, |c2012
300##|a157tr. ; |c27cm.
653##|aSkill
653##|aSpeaking
653##|aProgressive
653##|aListening
7001#|aPhillips, Anna
852 |aThư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachngoaivan/2021/progressiveskillslevel3/biathumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2

Không tìm thấy biểu ghi nào