DDC 428
Tác giả CN Fulcher, Glenn
Nhan đề The routledge handbook of language testing / Glenn Fulcher, Fred Davidson
Thông tin xuất bản USA : Routledge, 2012
Mô tả vật lý 551tr. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Language-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Testing-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề English-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Davidson, Fred
Địa chỉ Thư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152056
0027
004D2E1224D-0064-40DC-9EC2-1080105E9754
005202110251451
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20211025145140|bchinm|y20211025143429|zchinm
040##|aukh
0410#|aeng
044##|avm
08214|a428|bTH200R|214
1001#|aFulcher, Glenn
24510|aThe routledge handbook of language testing / |cGlenn Fulcher, Fred Davidson
260##|aUSA : |bRoutledge, |c2012
300##|a551tr. ; |c27cm.
650#7|aLanguage|2BTKTVQGVN
650#7|aTesting|2BTKTVQGVN
650#7|aEnglish|2BTKTVQGVN
7001#|aDavidson, Fred
852 |aThư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachngoaivan/2021/theroutledege/theroutledgehandbookoflanguagetesting_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào