DDC 428
Tác giả CN Hughes, Arthur
Nhan đề Testing for language teachers / Arthur Hughes
Lần xuất bản Second edition
Thông tin xuất bản New York : Cambridge University, 2003
Mô tả vật lý 132tr. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Language-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Teacher-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Test-BTKTVQGVN
Địa chỉ Thư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152055
0027
004EAE8EE1B-6CAA-46DC-8DE5-CB575AAE0D2A
005202110251019
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20211025102016|bchinm|y20211025100229|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a428|bT200F|214
1001#|aHughes, Arthur
24510|aTesting for language teachers / |cArthur Hughes
250##|aSecond edition
260##|aNew York : |bCambridge University, |c2003
300##|a132tr. ; |c27cm.
650#7|aLanguage|2BTKTVQGVN
650#7|aTeacher|2BTKTVQGVN
650#7|aTest|2BTKTVQGVN
852 |aThư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachngoaivan/2021/testingforlanguageteachers/testingforlanguageteachers_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào