DDC 428
Tác giả CN Petty, Geoff
Nhan đề Teaching today / Geoff Petty
Lần xuất bản Fourth edition
Thông tin xuất bản England : Nelson Thornes, 2009
Mô tả vật lý 624tr. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Teach-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề English-BTKTVQGVN
Địa chỉ Thư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152054
0027
00413D1242C-0489-4637-9F7D-372B3030B883
005202110250950
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20211025095024|bchinm|y20211025093110|zchinm
040##|aUKH
0410#|aeng
044##|avm
08214|a428|bT200D|214
1001#|aPetty, Geoff
24510|aTeaching today / |cGeoff Petty
250##|aFourth edition
260##|aEngland : |bNelson Thornes, |c2009
300##|a624tr. ; |c27cm.
650#7|aTeach|2BTKTVQGVN
650#7|aEnglish|2BTKTVQGVN
852 |aThư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachngoaivan/2021/teachingtoday/teachingtoday_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào