DDC 428
Tác giả CN Craven, Miles
Nhan đề Real listening & speaking 1 / Miles Craven
Thông tin xuất bản England : Cambridge University, 2008
Mô tả vật lý 113tr. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Listen-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề English-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Speak-BTKTVQGVN
Địa chỉ Thư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152053
0027
00480D12311-1702-4676-837B-17F2EA38137E
005202110250915
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20211025091603|bchinm|y20211022161546|zchinm
040##|aUKH
0410#|aeng
044##|avm
08214|a428|bR200L|214
1001#|aCraven, Miles
24510|aReal listening & speaking 1 / |cMiles Craven
260##|aEngland : |bCambridge University, |c2008
300##|a113tr. ; |c27cm.
650#7|aListen|2BTKTVQGVN
650#7|aEnglish|2BTKTVQGVN
650#7|aSpeak|2BTKTVQGVN
852 |aThư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachngoaivan/2021/reallistening&speaking/reallisteningandspeaking1_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào