DDC 428
Tác giả CN Harmer, Jeremy
Nhan đề The practice of english language teaching / Jeremy Harmer
Lần xuất bản Fourth edition
Thông tin xuất bản England : Longman ELT, 2007
Mô tả vật lý 448tr. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Language
Thuật ngữ chủ đề Teach-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề English-BTKTVQGVN
Địa chỉ Thư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152050
0027
004CB418824-011B-4243-AF4D-BF34B20830D7
005202110221604
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20211022160445|bchinm|c20211022160150|dchinm|y20211022151331|zchinm
040##|aUKH
0410#|aeng
044##|avm
08214|a428|bPR101-O|214
1001#|aHarmer, Jeremy
24510|aThe practice of english language teaching / |cJeremy Harmer
250##|aFourth edition
260##|aEngland : |bLongman ELT, |c2007
300##|a448tr. ; |c27cm.
650#7|aLanguage
650#7|aTeach|2BTKTVQGVN
650#7|aEnglish|2BTKTVQGVN
852 |aThư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachngoaivan/2021/practicalenglishof/practiceofenglishlanguageteaching_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào