DDC 428
Tác giả CN Nunan, David
Nhan đề Practical Engish language teaching / David Nunan
Thông tin xuất bản New York : Mc Graw Hill, 2003
Mô tả vật lý 353tr. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề English-BTKTVQGVN
Địa chỉ Thư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152048
0027
0046E4AF4A4-5B23-43E1-A9D2-78F7CF695B30
005202110221034
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20211022103434|bchinm|y20211022095825|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a428|bPR101E|214
1001#|aNunan, David
24510|aPractical Engish language teaching / |cDavid Nunan
260##|aNew York : |bMc Graw Hill, |c2003
300##|a353tr. ; |c27cm.
650#7|aEnglish|2BTKTVQGVN
852 |aThư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachngoaivan/2021/practicalenglishlanguageteaching/practicalenglishlanguageteaching_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào