DDC 428
Nhan đề IELTS Preparation and practice : Listening & Speaking / Denise Young, ...[et. al]
Lần xuất bản Third edition
Thông tin xuất bản England : Oxford, 2013
Mô tả vật lý 177tr. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Ielts-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề English-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Doornbusch, Alet
Tác giả(bs) CN Liew, Neilane
Tác giả(bs) CN Treasure, Marilyn
Tác giả(bs) CN Young, Denise
Địa chỉ Thư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152047
0027
0046FD80723-58BB-48F5-919D-B65855BE176E
005202110220941
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20211022094202|bchinm|y20211022091848|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a428|bI205P|214
24510|aIELTS Preparation and practice : |bListening & Speaking / |cDenise Young, ...[et. al]
250##|aThird edition
260##|aEngland : |bOxford, |c2013
300##|a177tr. ; |c27cm.
650#7|aIelts|2BTKTVQGVN
650#7|aEnglish|2BTKTVQGVN
7001#|aDoornbusch, Alet
7001#|aLiew, Neilane
7001#|aTreasure, Marilyn
7001#|aYoung, Denise
852 |aThư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachngoaivan/2021/oxfordleltsl/oxfordieltsl&s_0001.jpgthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào