DDC 398.809597
Nhan đề Then Tày lễ kỳ yên / Hoàng Triều Ân nghien cứu, giới thiệu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý 267tr. ; 21cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu các bài hát then của người Tày trong lễ kỳ yên.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc Tày
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Hát then
Tác giả(bs) CN Hoàng, Triều Ân
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101000172
000 00000nam#a2200000ui#4500
00150446
0026
0048DD35DB9-4CDC-4CAF-A2F2-090D4FD2BE42
005201904121629
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020##|a9786045371725
039|y20190412163027|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a398.809597|bTH203T|214
24500|aThen Tày lễ kỳ yên / |cHoàng Triều Ân nghien cứu, giới thiệu
260##|aHà Nội : |bHội Nhà văn, |c2016
300##|a267tr. ; |c21cm.
500##|aĐầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520##|aGiới thiệu các bài hát then của người Tày trong lễ kỳ yên.
653##|aViệt Nam
653##|aDân tộc Tày
653##|aVăn hóa dân gian
653##|aHát then
7001#|aHoàng, Triều Ân|enghiên cứu, giới thiệu
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101000172
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/2018/vanhoadangian/dot4.2016/thentaylekyyenthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101000172 CS1_Kho sách tham khảo 398.809597 TH203T Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào