• Sách tham khảo
  • 390.0959733 T123T
    Tập tục chăm sóc bảo vệ, khẳng định thân phận, tôn vinh con người của làng - xã Hưng Yên /
DDC 390.0959733
Nhan đề Tập tục chăm sóc bảo vệ, khẳng định thân phận, tôn vinh con người của làng - xã Hưng Yên / Vũ Tiến Kỳ nghiên cứu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý 559tr. ; 21cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam - Phụ lục: tr. 487 - 548
Tóm tắt Sơ lược về địa lí tự nhiên và đời sống xã hội vùng đồng bằng Bắc bộ. Nghi thức tang lễ truyềnn thống và nghi thức tang lễ thời hiện đại cùng quan niệm về mộ táng, các mộ táng xưa và vấn đề tang chế, nghi thức cải cát, thờ cùng trong vùng.
Từ khóa tự do Làng xã
Từ khóa tự do Bảo vệ
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Phong tục
Từ khóa tự do Con người
Từ khóa tự do Hưng Yên
Tác giả(bs) CN Vũ, Tiến Kỳ
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101000171
000 00000nam#a2200000ui#4500
00150445
0026
0041B80D6D8-E6FB-4A8D-9D42-2901E0CC106F
005201904121613
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020##|a9786045369319
039|y20190412161422|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a390.0959733|bT123T|214
24500|aTập tục chăm sóc bảo vệ, khẳng định thân phận, tôn vinh con người của làng - xã Hưng Yên / |cVũ Tiến Kỳ nghiên cứu
260##|aHà Nội : |bHội Nhà văn, |c2016
300##|a559tr. ; |c21cm.
500##|aĐầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam - Phụ lục: tr. 487 - 548
504##|aThư mục: tr. 549-551
520##|aSơ lược về địa lí tự nhiên và đời sống xã hội vùng đồng bằng Bắc bộ. Nghi thức tang lễ truyềnn thống và nghi thức tang lễ thời hiện đại cùng quan niệm về mộ táng, các mộ táng xưa và vấn đề tang chế, nghi thức cải cát, thờ cùng trong vùng.
653##|aLàng xã
653##|aBảo vệ
653##|aVăn hóa dân gian
653##|aPhong tục
653##|aCon người
653##|aHưng Yên
7001#|aVũ, Tiến Kỳ|enghiên cứu
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101000171
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/2018/vanhoadangian/dot4.2016/taptucchamsocbaovekhangdinhthanphantonvinhconnguoi...thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101000171 CS1_Kho sách tham khảo 390.0959733 T123T Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào