• Sách tham khảo
  • 398.09597 QU105N
    Quan niệm và ứng xử với vong vía trong đời sống người Mường /
DDC 398.09597
Tác giả CN Bùi, Hy Vọng
Nhan đề Quan niệm và ứng xử với vong vía trong đời sống người Mường / Bùi Hy Vọng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2016
Mô tả vật lý 231tr. ; 21cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Trình bày về vũ trụ quan, con người và vong vía cùng các nghi lễ làm vía ứng xử với vong, vía trong các nghi lễ tín ngưỡng của người Muờng.
Từ khóa tự do Nghi lễ truyền thống
Từ khóa tự do Tín ngưỡng dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc Mường
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101000168
000 00000nam#a2200000ui#4500
00150442
0026
004A88C7EA6-056C-420C-9796-DA7972F5F50E
005201904121540
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020##|a9786047014330
039|y20190412154111|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a398.09597|bQU105N|214
1001#|aBùi, Hy Vọng
24510|aQuan niệm và ứng xử với vong vía trong đời sống người Mường / |cBùi Hy Vọng
260##|aHà Nội : |bVăn hóa dân tộc, |c2016
300##|a231tr. ; |c21cm.
500##|aĐầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
504##|aThư mục: tr. 223
520##|aTrình bày về vũ trụ quan, con người và vong vía cùng các nghi lễ làm vía ứng xử với vong, vía trong các nghi lễ tín ngưỡng của người Muờng.
653##|aNghi lễ truyền thống
653##|aTín ngưỡng dân gian
653##|aDân tộc Mường
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101000168
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101000168 CS1_Kho sách tham khảo 398.09597 QU105N Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào