• Sách tham khảo
  • 390.09597 PH512PH
    Phún phòng ngừa vận hạn (Phún tỏn khớ) /
DDC 390.09597
Nhan đề Phún phòng ngừa vận hạn (Phún tỏn khớ) / Sưu tầm, giới thiệu: Hoàng Trần Nghịch, Cà Chung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý 331tr. ; 21cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Tìm hiểu về loại hình cúng phòng ngừa vận hạn của dân tộc Thái; giọng điệu, loại hình, công đoạn chuẩn bị cúng phún và nội dung bài cúng. Giới thiệu một số bài cúng phún phiên âm tiếng Thái.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc Thái
Từ khóa tự do Cúng bái
Tác giả(bs) CN Cà, Chung
Tác giả(bs) CN Hoàng, Trần Nghịch
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101000167
000 00000nam#a2200000ui#4500
00150441
0026
004E3B03B7B-22C3-4E2C-B486-B8488915782D
005201904121454
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020##|a9786045369371
039|a20190412145445|blienvtk|y20190412145339|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a390.09597|bPH512PH|214
24500|aPhún phòng ngừa vận hạn (Phún tỏn khớ) / |cSưu tầm, giới thiệu: Hoàng Trần Nghịch, Cà Chung
260##|aHà Nội : |bHội Nhà văn, |c2016
300##|a331tr. ; |c21cm.
500##|aĐầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520##|aTìm hiểu về loại hình cúng phòng ngừa vận hạn của dân tộc Thái; giọng điệu, loại hình, công đoạn chuẩn bị cúng phún và nội dung bài cúng. Giới thiệu một số bài cúng phún phiên âm tiếng Thái.
653##|aViệt Nam
653##|aVăn hóa dân gian
653##|aDân tộc Thái
653##|aCúng bái
7001#|aCà, Chung
7001#|aHoàng, Trần Nghịch|esưu tầm, giới thiệu
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101000167
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/2018/vanhoadangian/dot4.2016/phunphongnguavanhanthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101000167 CS1_Kho sách tham khảo 390.09597 PH512PH Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào