• Sách tham khảo
  • 791.50959731 NGH250TH
    Nghệ thuật múa rối cổ truyền Xứ Đoài /
DDC 791.50959731
Nhan đề Nghệ thuật múa rối cổ truyền Xứ Đoài / Văn học (Ch. b)...[et. al. ]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 278tr. ; 21cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Trình bày nguồn gốc, xuất xứ, đặc trưng của nghệ thuật múa rối; giới thiệu về ông tổ nghề rối và những phường rối Xứ Đoài; giá trị của rối cổ truyền, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể rối cổ truyền Xứ Đoài.
Từ khóa tự do Múa rối
Từ khóa tự do Xứ Đoài
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Nghệ thuật truyền thống
Tác giả(bs) CN Yên Giang
Tác giả(bs) CN Văn học
Tác giả(bs) CN Đào, Hà
Tác giả(bs) CN Hồ, Sĩ Bá
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101000166
000 00000nam#a2200000ui#4500
00150440
0026
004A725A736-75BD-4E11-9644-B8CA106DDF8C
005201904121437
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020##|a9786047845248
039|y20190412143755|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a791.50959731|bNGH250TH|214
24500|aNghệ thuật múa rối cổ truyền Xứ Đoài / |cVăn học (Ch. b)...[et. al. ]
260##|aHà Nội : |bMỹ thuật, |c2016
300##|a278tr. ; |c21cm.
500##|aĐầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
504##|aThư mục: tr. 269 - 272
520##|aTrình bày nguồn gốc, xuất xứ, đặc trưng của nghệ thuật múa rối; giới thiệu về ông tổ nghề rối và những phường rối Xứ Đoài; giá trị của rối cổ truyền, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể rối cổ truyền Xứ Đoài.
653##|aMúa rối
653##|aXứ Đoài
653##|aHà Nội
653##|aNghệ thuật truyền thống
7000#|aYên Giang
7000#|aVăn học|echủ biên
7001#|aĐào, Hà
7001#|aHồ, Sĩ Bá
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101000166
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101000166 CS1_Kho sách tham khảo 791.50959731 NGH250TH Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào