• Sách tham khảo
  • 395.209597173 M501N
    Mua nả mo của người Pú Nả ở Lai Châu /
DDC 395.209597173
Tác giả CN Lò, Văn Chiến
Nhan đề Mua nả mo của người Pú Nả ở Lai Châu / Lò Văn Chiến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2016
Mô tả vật lý 602tr. ; 21cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Tổng quan về mua nả - mo của người Pú Nả ở Lai Châu cùng một số bài mo lên cung tìm hồn, đi tìm hồn ở dưới nước và nhập hồn lên chóp đầu.
Từ khóa tự do Nghi lễ cổ truyền
Từ khóa tự do Dân tộc Pú Nả
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tang lễ
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101000165
000 00000nam#a2200000ui#4500
00150439
0026
004F3991408-D67C-4517-8237-34962F2EF392
005201904111613
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020##|a9786047010790
039|y20190411161331|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a395.209597173|bM501N|214
1001#|aLò, Văn Chiến
24510|aMua nả mo của người Pú Nả ở Lai Châu / |cLò Văn Chiến
260##|aHà Nội : |bVăn hóa dân tộc, |c2016
300##|a602tr. ; |c21cm.
500##|aĐầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520##|aTổng quan về mua nả - mo của người Pú Nả ở Lai Châu cùng một số bài mo lên cung tìm hồn, đi tìm hồn ở dưới nước và nhập hồn lên chóp đầu.
653##|aNghi lễ cổ truyền
653##|aDân tộc Pú Nả
653##|aViệt Nam
653##|aTang lễ
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101000165
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101000165 CS1_Kho sách tham khảo 395.209597173 M501N Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào