• Sách tham khảo
  • 390.0959712 M458S
    Một số lễ giải hạn của người Tày, Nùng ở Cao Bằng /
DDC 390.0959712
Tác giả CN Triệu, Thị Mai
Nhan đề Một số lễ giải hạn của người Tày, Nùng ở Cao Bằng / Triệu Thị Mai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 494tr. ; 21cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu đời sống tinh thần của người Tày - Nùng; một số lễ giải hạn: lễ "xin hoa bà mụ", lễ "tìm lấy vía xiêu tán", lễ "đón vía về nhập thân",...
Từ khóa tự do Lễ giải hạn
Từ khóa tự do Dân tộc Tày
Từ khóa tự do Tập quán
Từ khóa tự do Đời sống xã hội
Từ khóa tự do Cao Bằng
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101000164
000 00000nam#a2200000ui#4500
00150438
0026
004A3CB68C0-3AA8-4C4D-8CE3-A32BFF3400E2
005201904111604
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020##|a9786047850181
039|y20190411160525|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a390.0959712|bM458S|214
1001#|aTriệu, Thị Mai
24510|aMột số lễ giải hạn của người Tày, Nùng ở Cao Bằng / |cTriệu Thị Mai
260##|aHà Nội : |bMỹ thuật, |c2016
300##|a494tr. ; |c21cm.
500##|aĐầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520##|aGiới thiệu đời sống tinh thần của người Tày - Nùng; một số lễ giải hạn: lễ "xin hoa bà mụ", lễ "tìm lấy vía xiêu tán", lễ "đón vía về nhập thân",...
653##|aLễ giải hạn
653##|aDân tộc Tày
653##|aTập quán
653##|aĐời sống xã hội
653##|aCao Bằng
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101000164
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101000164 CS1_Kho sách tham khảo 390.0959712 M458S Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào