• Sách giáo trình
  • 335.43 GI-108TR
    Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin :
DDC 335.43
Nhan đề Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin : Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan (Đồng Ch.b)... [et. al.]
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 10
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 492tr ; 21cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thuật ngữ chủ đề Tài liệu học tập
Thuật ngữ chủ đề Chủ nghĩa Mác - Lênin
Thuật ngữ chủ đề Nguyên lý
Tác giả(bs) CN Bành, Tiến Long
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Thông, $etổng chủ biên
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Phan, $echủ biên
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Sinh, $echủ biên
Địa chỉ 100CS1_Sách giáo trình(3): 102000090-2
000 01313nam a2200289 a 4500
00150392
0025
003Thư viện Đại học Khánh Hòa
004030962FE-9FF1-4DAD-A2DD-284EF9197EBC
005201903040919
008161012s2017 vm| vie
0091 0
020##|c36.000
024 |aRG_5 #1 eb0 i1
039|a20190304091920|blienvtk|c20190301153702|dlienvtk|y20190301150807|zlienvtk
0410#|avie
08214|a335.43 |223|bGI-108TR
24510|aGiáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin : |bDành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cPhạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan (Đồng Ch.b)... [et. al.]
250##|aXuất bản lần thứ 10
260##|aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2017
300##|a492tr ; |c21cm
500##|aĐầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo
650#7|aTài liệu học tập
650#7|aChủ nghĩa Mác - Lênin
650#7|aNguyên lý
7001#|aBành, Tiến Long
7001#|aNguyễn, Viết Thông, $etổng chủ biên
7001#|aPhạm, Quang Phan, $echủ biên
7001#|aPhạm, Văn Sinh, $echủ biên
852|a100|bCS1_Sách giáo trình|j(3): 102000090-2
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/2018/sachcu/gtnhungnguyenlycbcnmacleninthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000090 CS1_Kho giáo trình 335.43 GI-108TR Sách giáo trình 1
2 102000091 CS1_Kho giáo trình 335.43 GI-108TR Sách giáo trình 2
3 102000092 CS1_Kho giáo trình 335.43 GI-108TR Sách giáo trình 3

Không có liên kết tài liệu số nào