• Sách tham khảo
  • 895.922 808 T561T
    Tương tác thể loại trong văn xuôi Việt Nam đương đại (Chuyên luận) /
DDC 895.922 808
Tác giả CN Trần, Viết Thiện
Nhan đề Tương tác thể loại trong văn xuôi Việt Nam đương đại (Chuyên luận) / Trần Viết Thiện
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2016
Mô tả vật lý 236 tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Thể loại
Từ khóa tự do Tương tác
Từ khóa tự do Văn xuôi đương đại
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(10): 101000134-43
000 00000nam#a2200000ui#4500
00150391
0026
004CE241734-3AE3-40FD-B702-7F80EF7242CD
005201904021555
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20190402155519|blienvtk|c20181115152112|dchinm|y20181105081346|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a895.922 808|bT561T|214
1001#|aTrần, Viết Thiện
24510|aTương tác thể loại trong văn xuôi Việt Nam đương đại (Chuyên luận) / |cTrần Viết Thiện
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia, |c2016
300##|a236 tr. ; |c24cm.
653##|aThể loại
653##|aTương tác
653##|aVăn xuôi đương đại
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(10): 101000134-43
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhao/2018/tuongtactheloaitrongvanxuoivietnamduongdai (1)/2016-10-06-05-08-43_image002thumbimage.jpg
890|c1|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101000134 CS1_Kho sách tham khảo 895.922 808 T561T Sách tham khảo 1
2 101000135 CS1_Kho sách tham khảo 895.922 808 T561T Sách tham khảo 2
3 101000136 CS1_Kho sách tham khảo 895.922 808 T561T Sách tham khảo 3
4 101000137 CS1_Kho sách tham khảo 895.922 808 T561T Sách tham khảo 4
5 101000138 CS1_Kho sách tham khảo 895.922 808 T561T Sách tham khảo 5
6 101000139 CS1_Kho sách tham khảo 895.922 808 T561T Sách tham khảo 6
7 101000140 CS1_Kho sách tham khảo 895.922 808 T561T Sách tham khảo 7
8 101000141 CS1_Kho sách tham khảo 895.922 808 T561T Sách tham khảo 8
9 101000142 CS1_Kho sách tham khảo 895.922 808 T561T Sách tham khảo 9
10 101000143 CS1_Kho sách tham khảo 895.922 808 T561T Sách tham khảo 10