• Sách giáo trình
  • 895.922 808 T561T
    Tương tác thể loại trong văn xuôi Việt Nam đương đại (Chuyên luận) /
DDC 895.922 808
Tác giả CN Trần, Viết Thiện
Nhan đề Tương tác thể loại trong văn xuôi Việt Nam đương đại (Chuyên luận) / Trần Viết Thiện
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả vật lý 236 tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Thể loại
Từ khóa tự do Tương tác
Từ khóa tự do Văn xuôi đương đại
Địa chỉ Thư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
000 00000nam#a2200000ui#4500
00150391
0025
004CE241734-3AE3-40FD-B702-7F80EF7242CD
005201811151521
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20181115152112|bchinm|c20181105084013|dchinm|y20181105081346|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a895.922 808|bT561T|214
1001#|aTrần, Viết Thiện
24510|aTương tác thể loại trong văn xuôi Việt Nam đương đại (Chuyên luận) / |cTrần Viết Thiện
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2016
300##|a236 tr. ; |c24cm.
653##|aThể loại
653##|aTương tác
653##|aVăn xuôi đương đại
852 |aThư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhao/2018/tuongtactheloaitrongvanxuoivietnamduongdai (1)/2016-10-06-05-08-43_image002thumbimage.jpg
890|c1