DDC 370.7
Nhan đề Giáo trình giáo dục học. Tập 1 Trần, Thị Tuyết Oanh(Ch.b),...[và những người khác]
Lần xuất bản In lần thứ 16
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2016
Mô tả vật lý 279tr. ; 20.5 cm
Tóm tắt Cập nhật những biến đổi của thực tiễn xã hội, với xu thế phát triển giáo dục thế giới, nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục - Học hỏi giảng dạy
Tác giả(bs) CN Bùi, Minh Hiền
Tác giả(bs) CN Phạm, Khắc Chương
Tác giả(bs) CN Phạm, Viết Vượng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Tuyết Oanh
Tác giả(bs) CN Bùi, Văn Quân
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Bảo
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Hồng Vinh
Tác giả(bs) CN Từ, Đức Văn
Địa chỉ 100CS1_Sách giáo trình(50): GT.084040-89
000 01817nam a2200325 a 4500
00147061
0025
003Thư viện Đại học Khánh Hòa
00489557
005201801180849
008180118s2016 vm| vie
0091 0
020##|a9786045427910 : |c45.000đ
024 |aRG_5 #1 eb0 i1
039|a20180118085000|btrangntt|y20180118073500|ztrangntt
0410#|avie
08214|a370.7 |bGI-108T |214
24510|aGiáo trình giáo dục học. |nTập 1 |cTrần, Thị Tuyết Oanh(Ch.b),...[và những người khác]
250##|aIn lần thứ 16
260##|aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2016
300##|a279tr. ; |c20.5 cm
504##|aTài liệu tham khảo: tr.278-279
520##|aCập nhật những biến đổi của thực tiễn xã hội, với xu thế phát triển giáo dục thế giới, nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên.
650#7|aGiáo dục - Học hỏi giảng dạy
7001#|aBùi, Minh Hiền
7001#|aPhạm, Khắc Chương
7001#|aPhạm, Viết Vượng
7001#|aTrần, Thị Tuyết Oanh |echủ biên
7001#|aBùi, Văn Quân
7001#|aNguyễn, Ngọc Bảo
7001#|aPhan, Thị Hồng Vinh
7001#|aTừ, Đức Văn
852|a100|bCS1_Sách giáo trình|j(50): GT.084040-89
890|a50|b89
911##|aNgô Thị Thùy Trang
912##|aNgô Thị Thùy Trang
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.084040 CS1_Kho giáo trình 370.7 GI-108T Sách giáo trình 1 Hạn trả:16-07-2019
2 GT.084041 CS1_Kho giáo trình 370.7 GI-108T Sách giáo trình 2 Hạn trả:29-04-2019
3 GT.084042 CS1_Kho giáo trình 370.7 GI-108T Sách giáo trình 3 Hạn trả:14-07-2019
4 GT.084043 CS1_Kho giáo trình 370.7 GI-108T Sách giáo trình 4
5 GT.084044 CS1_Kho giáo trình 370.7 GI-108T Sách giáo trình 5
6 GT.084045 CS1_Kho giáo trình 370.7 GI-108T Sách giáo trình 6
7 GT.084046 CS1_Kho giáo trình 370.7 GI-108T Sách giáo trình 7
8 GT.084047 CS1_Kho giáo trình 370.7 GI-108T Sách giáo trình 8
9 GT.084048 CS1_Kho giáo trình 370.7 GI-108T Sách giáo trình 9
10 GT.084049 CS1_Kho giáo trình 370.7 GI-108T Sách giáo trình 10 Hạn trả:06-05-2019

Không có liên kết tài liệu số nào