• Sách giáo trình
  • 372.6 PH561P
    Phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học I :
DDC 372.6
Nhan đề Phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học I : Dành cho đào tạo Cử nhân Giáo dục Tiểu học / Lê Phương Nga(ch.b),... [và những người khác].
Lần xuất bản In lần thứ 18
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017
Mô tả vật lý 235tr. ; 24 cm
Tóm tắt Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng dạy học tiếng việt, giúp sinh viên có năng lực tổ chức quá trình chiếm lĩnh tiếng mẹ đẻ trong trường học cho học sinh tiểu học.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục tiểu học
Thuật ngữ chủ đề Tiểu học
Thuật ngữ chủ đề Việt ngữ - Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Lê, Phương Nga
Tác giả(bs) CN Đỗ, Xuân Thảo
Tác giả(bs) CN Đặng,Kim Nga
Tác giả(bs) CN Lê,A
Địa chỉ 100CS1_Sách giáo trình(30): GT.083552-81
000 01590nam a2200301 a 4500
00147033
0025
003Thư viện Đại học Khánh Hòa
00489529
005201801051613
008180105s2017 vm| vie
0091 0
020##|a9786045434703 : |c45.000đ
024 |aRG_5 #1 eb0 i1
039|a20180105161300|btrangntt|y20180105154900|ztrangntt
0410#|avie
08214|a372.6 |bPH561P |214
24510|aPhương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học I : |bDành cho đào tạo Cử nhân Giáo dục Tiểu học / |cLê Phương Nga(ch.b),... [và những người khác].
250##|aIn lần thứ 18
260##|aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2017
300##|a235tr. ; |c24 cm
504##|aThư mục: tr.234-235
520##|aTrang bị cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng dạy học tiếng việt, giúp sinh viên có năng lực tổ chức quá trình chiếm lĩnh tiếng mẹ đẻ trong trường học cho học sinh tiểu học.
650#7|aGiáo dục tiểu học
650#7|aTiểu học
650#7|aViệt ngữ - Phương pháp dạy học
7001#|aLê, Phương Nga |echủ biên
7001#|aĐỗ, Xuân Thảo
7001#|aĐặng,Kim Nga
7001#|aLê,A
852|a100|bCS1_Sách giáo trình|j(30): GT.083552-81
890|a30|b93
911##|aNgô Thị Thùy Trang
912##|aNgô Thị Thùy Trang
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.083552 CS1_Kho giáo trình 372.6 PH561P Sách giáo trình 1 Hạn trả:30-04-2019
2 GT.083553 CS1_Kho giáo trình 372.6 PH561P Sách giáo trình 2
3 GT.083554 CS1_Kho giáo trình 372.6 PH561P Sách giáo trình 3 Hạn trả:06-07-2019
4 GT.083555 CS1_Kho giáo trình 372.6 PH561P Sách giáo trình 4
5 GT.083556 CS1_Kho giáo trình 372.6 PH561P Sách giáo trình 5
6 GT.083557 CS1_Kho giáo trình 372.6 PH561P Sách giáo trình 6
7 GT.083558 CS1_Kho giáo trình 372.6 PH561P Sách giáo trình 7 Hạn trả:30-04-2019
8 GT.083559 CS1_Kho giáo trình 372.6 PH561P Sách giáo trình 8 Hạn trả:06-07-2019
9 GT.083560 CS1_Kho giáo trình 372.6 PH561P Sách giáo trình 9
10 GT.083561 CS1_Kho giáo trình 372.6 PH561P Sách giáo trình 10 Hạn trả:12-07-2019

Không có liên kết tài liệu số nào