• Sách giáo trình
  • 651.7 PH561P
    Phương pháp soạn thảo văn bản hành chính : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Phương.
DDC 651.7
Nhan đề Phương pháp soạn thảo văn bản hành chính : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Phương.
Thông tin xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2011
Địa chỉ 200CS2_Kho giáo trình(5): 4315-0001-5
000 00352nam a2200121 a 4500
00144010
0025
003
00486504
005201608291400
008160829s2011 vm| vie
0091 0
020##|c79 000
024 |aRG_15 #1 eb1
039|a20160829141000|bhungnth|y20160829141000|zhungnth
041##|avie
08214|a651.7 |bPH561P
24510|aPhương pháp soạn thảo văn bản hành chính : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Phương.
260##|bChính trị Quốc gia - Sự thật , |c2011
852|a200|bCS2_Kho giáo trình|j(5): 4315-0001-5
890|a5|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 4315-0001 CS2_Kho giáo trình 651.7 PH561P Sách giáo trình 1
2 4315-0002 CS2_Kho giáo trình 651.7 PH561P Sách giáo trình 2
3 4315-0003 CS2_Kho giáo trình 651.7 PH561P Sách giáo trình 3
4 4315-0004 CS2_Kho giáo trình 651.7 PH561P Sách giáo trình 4 Hạn trả:18-05-2019
5 4315-0005 CS2_Kho giáo trình 651.7 PH561P Sách giáo trình 5

Không có liên kết tài liệu số nào