DDC 398.209597
Tác giả CN Đinh, Gia Khánh
Nhan đề Văn học dân gian Việt Nam. / Đinh Gia Khánh , Chu Xuân Điền, Võ Quang Nhơn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lý và bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục , 1997
Mô tả vật lý 839tr ; 24 cm
Tóm tắt Trình bày: văn học dân gian và việc nghiên cứu văn học dân gian ở Việt Nam; Sơ lược lịch sử văn học dân gian Việt Nam; Các thể loại văn học dân gian Việt Nam; Những đặc điểm xã hội - văn hóa của các dân tộc ít người; Lịch sử của ngành nghiên cứu văn hóa d
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -Văn học
Tác giả(bs) CN Chu, Xuân Điền
Tác giả(bs) CN Võ, Quang Nhơn
Địa chỉ 100CS1_Sách giáo trình(38): GT.049497-534
000 01708nam a2200313 a 4500
0013147
0025
003Thư viện Đại học Khánh Hòa
0043176
005201308141016
008130814s1997 vm| vie
0091 0
020##|c75000
024 |aRG_5 #1 eb1 i1
039|a20151014183900|badmin|y20130814101700|zhungnth
0410#|avie
08214|a398.209597 |214|bV115H
1001#|aĐinh, Gia Khánh
24510|aVăn học dân gian Việt Nam. / |cĐinh Gia Khánh , Chu Xuân Điền, Võ Quang Nhơn
250##|aTái bản lần thứ 2, có chỉnh lý và bổ sung
260##|aH. : |bGiáo dục , |c1997
300##|a839tr ; |c24 cm
504##|aTài liệu tham khảo :tr.831
520##|aTrình bày: văn học dân gian và việc nghiên cứu văn học dân gian ở Việt Nam; Sơ lược lịch sử văn học dân gian Việt Nam; Các thể loại văn học dân gian Việt Nam; Những đặc điểm xã hội - văn hóa của các dân tộc ít người; Lịch sử của ngành nghiên cứu văn hóa d
650#7|2btkkhcn |aVăn học
7001#|aChu, Xuân Điền
7001#|aVõ, Quang Nhơn
852|a100|bCS1_Sách giáo trình|j(38): GT.049497-534
890|a38|b124
911##|aNguyễn Thị Hải Hưng
912##|aNguyễn Hoàng Nhật
913##|aSL:38
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.049497 CS1_Kho giáo trình 398.209597 V115H Sách giáo trình 1
2 GT.049498 CS1_Kho giáo trình 398.209597 V115H Sách giáo trình 2 Hạn trả:05-05-2019
3 GT.049499 CS1_Kho giáo trình 398.209597 V115H Sách giáo trình 3 Hạn trả:05-05-2019
4 GT.049500 CS1_Kho giáo trình 398.209597 V115H Sách giáo trình 4
5 GT.049501 CS1_Kho giáo trình 398.209597 V115H Sách giáo trình 5
6 GT.049502 CS1_Kho giáo trình 398.209597 V115H Sách giáo trình 6
7 GT.049503 CS1_Kho giáo trình 398.209597 V115H Sách giáo trình 7 Hạn trả:19-11-2018
8 GT.049504 CS1_Kho giáo trình 398.209597 V115H Sách giáo trình 8 Hạn trả:03-05-2019
9 GT.049505 CS1_Kho giáo trình 398.209597 V115H Sách giáo trình 9 Hạn trả:12-05-2019
10 GT.049506 CS1_Kho giáo trình 398.209597 V115H Sách giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào