DDC 306.4
Tác giả CN Trần, Quốc Vượng
Nhan đề Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần, Quốc Vượng Chủ biên
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục , 1997
Mô tả vật lý 240tr ; 21 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề:Chương trình giáo trình đại học
Tóm tắt Những khái niệm cơ bản. Các thành tố của văn hóa. Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam. Không gian văn hóa Việt Nam. Văn hóa và phát triển
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -Văn hóa
Tác giả(bs) CN Quốc Vượng
Địa chỉ 100CS1_Sách giáo trình(271): GT.008809-925, GT.008927-9012, GT.009014-78, GT.036641-2, GT.078467
000 03995nam a2200277 a 4500
001266
0025
004266
005201710101050
008130724s1997 vm| vie
0091 0
020##|c15000
024 |aRG_5 #1 eb1 i1
039|a20171010105100|bthuvien|y20130724075200|zhungnth
0410#|avie
08214|a306.4 |214|bC460S
1001#|aTrần, Quốc Vượng |eChủ biên |cGS.
24510|aCơ sở văn hóa Việt Nam / |c Trần, Quốc Vượng Chủ biên
260##|aH. : |bGiáo dục , |c1997
300##|a240tr ; |c21 cm
500##|aĐầu trang nhan đề:Chương trình giáo trình đại học
504##|aTài liệu tham khảo: tr.238
520##|aNhững khái niệm cơ bản. Các thành tố của văn hóa. Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam. Không gian văn hóa Việt Nam. Văn hóa và phát triển
650#7|2btkkhcn |aVăn hóa
7001#|aQuốc Vượng |eChủ biên
852|a100|bCS1_Sách giáo trình|j(271): GT.008809-925, GT.008927-9012, GT.009014-78, GT.036641-2, GT.078467
890|a271|b384
911##|aNguyễn Thị Hải Hưng
912##|aDương Hữu Kim Dung Đài
913##|aSL:270
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.008809 CS1_Kho giáo trình 306.4 C460S Sách giáo trình 1
2 GT.008810 CS1_Kho giáo trình 306.4 C460S Sách giáo trình 2
3 GT.008811 CS1_Kho giáo trình 306.4 C460S Sách giáo trình 3
4 GT.008812 CS1_Kho giáo trình 306.4 C460S Sách giáo trình 4
5 GT.008813 CS1_Kho giáo trình 306.4 C460S Sách giáo trình 5
6 GT.008814 CS1_Kho giáo trình 306.4 C460S Sách giáo trình 6
7 GT.008815 CS1_Kho giáo trình 306.4 C460S Sách giáo trình 7
8 GT.008816 CS1_Kho giáo trình 306.4 C460S Sách giáo trình 8
9 GT.008817 CS1_Kho giáo trình 306.4 C460S Sách giáo trình 9
10 GT.008818 CS1_Kho giáo trình 306.4 C460S Sách giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào