DDC 306
Tác giả CN Trần, Quốc Vượng
Nhan đề Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Quốc Vượng chủ biên,Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền,….[ et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục , 2002
Mô tả vật lý 286tr ; 21 cm
Tóm tắt Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học. Cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hóa. Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam. Không gian văn hóa Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -Văn hóa
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -Du lịch
Tác giả(bs) CN Tô, Ngọc Thanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Chí Bền
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(8): Vv.003579-86
000 01262nam a2200313 a 4500
00123351
0026
003Thư viện Đại học Khánh Hòa
00465220
005201311190810
008131119s2002 vm| vie
0091 0
020##|c17400
024 |aRG_6 #1 eb1 i2
039|a20151014173700|badmin|y20131119081200|zlinhltt
0410#|avie
08214|a306 |214|bC460S
1001#|aTrần, Quốc Vượng
24510|aCơ sở văn hóa Việt Nam / |cTrần Quốc Vượng chủ biên,Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền,….[ et al.]
250##|aTái bản lần thứ 4
260##|aH. : |bGiáo dục , |c2002
300##|a286tr ; |c21 cm
504##|aTài liệu tham khảo tr.284
520##|aCác khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học. Cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hóa. Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam. Không gian văn hóa Việt Nam.
650#7|2btkkhcn |aVăn hóa
650#7|2btkkhcn |aDu lịch
7001#|aTô, Ngọc Thanh
7001#|aNguyễn, Chí Bền
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(8): Vv.003579-86
890|a8|b46
911##|aLê Thị Thùy Linh
912##|aNguyễn Hoàng Nhật
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 Vv.003579 CS1_Kho sách tham khảo 306 C460S Sách tham khảo 1
2 Vv.003580 CS1_Kho sách tham khảo 306 C460S Sách tham khảo 2
3 Vv.003581 CS1_Kho sách tham khảo 306 C460S Sách tham khảo 3
4 Vv.003582 CS1_Kho sách tham khảo 306 C460S Sách tham khảo 4 Hạn trả:08-04-2019
5 Vv.003583 CS1_Kho sách tham khảo 306 C460S Sách tham khảo 5
6 Vv.003584 CS1_Kho sách tham khảo 306 C460S Sách tham khảo 6
7 Vv.003585 CS1_Kho sách tham khảo 306 C460S Sách tham khảo 7
8 Vv.003586 CS1_Kho sách tham khảo 306 C460S Sách tham khảo 8 Hạn trả:25-03-2019

Không có liên kết tài liệu số nào