• Sách giáo trình
  • 335.43 Gi-108Tr
    Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin / :
DDC 335.43
Tác giả CN Phạm Văn Sinh
Nhan đề Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin / : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh Chủ biên
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia , 2012
Mô tả vật lý 491tr ; 21 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề:Bộ giáo dục và đào tạo
Tóm tắt Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Leenin. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lenin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lenin về chủ nghĩa xã hội
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -Chính trị
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -Triết học
Địa chỉ 100CS1_Sách giáo trình(48): GT.006968-73, GT.006976-81, GT.006983-93, GT.006995-7011, GT.007015-7, GT.039222-4, GT.039226, GT.073628
000 01792nam a2200265 a 4500
001225
0025
003Thư viện Đại học Khánh Hòa
004225
005201710020932
008130724s2012 vm| vie
0091 0
020##|c36000
024 |aRG_5 #1 eb0 i1
039|a20171002093200|bhungnth|y20130724075100|zhungnth
0410#|avie
08214|a335.43 |214|bGi-108Tr
1001#|aPhạm Văn Sinh |eChủ biên |cTS.
24510|aGiáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin / : |bDành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |c Phạm Văn Sinh Chủ biên
250##|aTái bản có sửa chữa, bổ sung
260##|aH. : |bChính trị quốc gia , |c2012
300##|a491tr ; |c21 cm
500##|aĐầu trang nhan đề:Bộ giáo dục và đào tạo
520##|aThế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Leenin. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lenin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lenin về chủ nghĩa xã hội
650#7|2btkkhcn |aChính trị
650#7|2btkkhcn |aTriết học
852|a100|bCS1_Sách giáo trình|j(48): GT.006968-73, GT.006976-81, GT.006983-93, GT.006995-7011, GT.007015-7, GT.039222-4, GT.039226, GT.073628
890|a48|b421
911##|aNguyễn Thị Hải Hưng
912##|aNguyễn Thị Hải Hưng
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.006968 CS1_Kho giáo trình 335.43 Gi-108Tr Sách giáo trình 1 Hạn trả:02-10-2015
2 GT.006969 CS1_Kho giáo trình 335.43 Gi-108Tr Sách giáo trình 2
3 GT.006970 CS1_Kho giáo trình 335.43 Gi-108Tr Sách giáo trình 3
4 GT.006971 CS1_Kho giáo trình 335.43 Gi-108Tr Sách giáo trình 4
5 GT.006972 CS1_Kho giáo trình 335.43 Gi-108Tr Sách giáo trình 5 Hạn trả:02-10-2017
6 GT.006973 CS1_Kho giáo trình 335.43 Gi-108Tr Sách giáo trình 6
7 GT.006976 CS1_Kho giáo trình 335.43 Gi-108Tr Sách giáo trình 7
8 GT.006977 CS1_Kho giáo trình 335.43 Gi-108Tr Sách giáo trình 8
9 GT.006978 CS1_Kho giáo trình 335.43 Gi-108Tr Sách giáo trình 9
10 GT.006979 CS1_Kho giáo trình 335.43 Gi-108Tr Sách giáo trình 10