DDC 372.62
Tác giả CN Nguyễn, Huyền Trang
Nhan đề Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 4 /. T.2 Nguyễn Huyền Trang chủ biên, Phạm Thị Thu Hà.
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội , 2010
Mô tả vật lý 495tr ; 24 cm
Tóm tắt Sách được biên soạn dựa vào SGK Tiếng Việt 4, giới thiệu cách soạn bài và giảng dạy để thực hiện đối mới phương pháp dạy học
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -Tiểu học
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -Tiếng Việt
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thu Hà
Địa chỉ 100CS1_Kho giáo trình(19): GT.037345-63
000 01267nam a2200289 a 4500
0011854
0025
003Thư viện Đại học Khánh Hòa
0041868
005201308271624
008130725s2010 vm| vie
0091 0
020##|c49000
024 |aRG_5 #1 eb1 i1
039|a20151014184300|badmin|y20130725163300|zhungnth
0410#|avie
08214|a372.62 |214|bTh308K
1001#|aNguyễn, Huyền Trang |echủ biên
24510|aThiết kế bài giảng Tiếng Việt 4 /. |nT.2 |cNguyễn Huyền Trang chủ biên, Phạm Thị Thu Hà.
260##|aH. : |bHà Nội , |c2010
300##|a495tr ; |c24 cm
520##|aSách được biên soạn dựa vào SGK Tiếng Việt 4, giới thiệu cách soạn bài và giảng dạy để thực hiện đối mới phương pháp dạy học
650#7|2btkkhcn |aTiểu học
650#7|2btkkhcn |aTiếng Việt
7001#|aPhạm, Thị Thu Hà
852|a100|bCS1_Kho giáo trình|j(19): GT.037345-63
890|a19|b217
911##|aNguyễn Thị Hải Hưng
912##|aNguyễn Hoàng Nhật
913##|aSL:19
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.037345 CS1_Kho giáo trình 372.62 Th308K Sách giáo trình 1
2 GT.037346 CS1_Kho giáo trình 372.62 Th308K Sách giáo trình 2
3 GT.037347 CS1_Kho giáo trình 372.62 Th308K Sách giáo trình 3
4 GT.037348 CS1_Kho giáo trình 372.62 Th308K Sách giáo trình 4
5 GT.037349 CS1_Kho giáo trình 372.62 Th308K Sách giáo trình 5
6 GT.037350 CS1_Kho giáo trình 372.62 Th308K Sách giáo trình 6
7 GT.037351 CS1_Kho giáo trình 372.62 Th308K Sách giáo trình 7
8 GT.037352 CS1_Kho giáo trình 372.62 Th308K Sách giáo trình 8 Hạn trả:16-07-2019
9 GT.037353 CS1_Kho giáo trình 372.62 Th308K Sách giáo trình 9
10 GT.037354 CS1_Kho giáo trình 372.62 Th308K Sách giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào