DDC 512.7
Tác giả CN Trần, Diên Hiển
Nhan đề Các tập hợp số : Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học. Trình độ Cao đẳng và Đại học sư phạm / Trần Diên Hiển chủ biên, Bùi Huy Hiền
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục , 2006
Mô tả vật lý 176tr ; 29 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề:Bộ Giáo dục và đào tạo. Dự án phát triển giáo viên Tiểu học
Tóm tắt Trình bày: cấu trúc đại số, số tự nhiên, tập số hữu tỉ và tập số thực
Thuật ngữ chủ đề btkhcn -Tiểu học
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -Toán học
Tác giả(bs) CN Bùi, Huy Hiền
Địa chỉ 100CS1_Sách giáo trình(90): GT.036282-6, GT.036288-94, GT.036296-338, GT.036340-72, GT.073871, GT.078620
000 02177nam a2200313 a 4500
0011804
0025
003Thư viện Đại học Khánh Hòa
0041818
005201812280814
008130725s2006 vm| vie
0091 0
020##|c0
024 |aRG_5 #1 eb1 i1
039|a20181228081423|bchinm|c20151014184300|dadmin|y20130725163300|zhungnth
0410#|avie
08214|a512.7 |214|bC101T
1001#|aTrần, Diên Hiển |eChủ biên
24510|aCác tập hợp số : |bTài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học. Trình độ Cao đẳng và Đại học sư phạm / |cTrần Diên Hiển chủ biên, Bùi Huy Hiền
260##|aH. : |bGiáo dục , |c2006
300##|a176tr ; |c29 cm
500##|aĐầu trang nhan đề:Bộ Giáo dục và đào tạo. Dự án phát triển giáo viên Tiểu học
504##|aTài liệu tham khảo: tr.176
520##|aTrình bày: cấu trúc đại số, số tự nhiên, tập số hữu tỉ và tập số thực
650#7|2btkhcn |aTiểu học
650#7|2btkkhcn |aToán học
7001#|aBùi, Huy Hiền
852|a100|bCS1_Sách giáo trình|j(90): GT.036282-6, GT.036288-94, GT.036296-338, GT.036340-72, GT.073871, GT.078620
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/2018/thang11/cactaphopso/00001-scan_2018-10-12_04-57-09thumbimage.jpg
890|a90|b210|c1
911##|aNguyễn Thị Hải Hưng
912##|aNguyễn Hoàng Nhật
913##|aSL:91
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.036282 CS1_Kho giáo trình 512.7 C101T Sách giáo trình 1 Hạn trả:22-11-2020
2 GT.036283 CS1_Kho giáo trình 512.7 C101T Sách giáo trình 2 Hạn trả:27-04-2019
3 GT.036284 CS1_Kho giáo trình 512.7 C101T Sách giáo trình 3
4 GT.036285 CS1_Kho giáo trình 512.7 C101T Sách giáo trình 4 Hạn trả:25-11-2020
5 GT.036286 CS1_Kho giáo trình 512.7 C101T Sách giáo trình 5
6 GT.036288 CS1_Kho giáo trình 512.7 C101T Sách giáo trình 6
7 GT.036289 CS1_Kho giáo trình 512.7 C101T Sách giáo trình 7 Hạn trả:27-04-2019
8 GT.036290 CS1_Kho giáo trình 512.7 C101T Sách giáo trình 8
9 GT.036291 CS1_Kho giáo trình 512.7 C101T Sách giáo trình 9
10 GT.036292 CS1_Kho giáo trình 512.7 C101T Sách giáo trình 10