DDC 372.62
Tác giả CN Nguyễn, Minh Thuyết
Nhan đề Tiếng Việt 4 /. T.2 Nguyễn Minh Thuyết chủ biên, Hoàng Cao Cương, Đỗ Việt Hùng, Trần Thị Minh Phương, Lê Hữu Tỉnh
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục , 2005
Mô tả vật lý 176tr ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề:Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt Sách giáo khoa chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành dành cho học sinh lớp 4 ở Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -Tiếng việt
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -Tiểu học
Tác giả(bs) CN Đỗ, Việt Hùng
Tác giả(bs) CN Hoàng, Cao Cương
Tác giả(bs) CN Lê, Hữu Tỉnh
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Minh Phương
Địa chỉ 100CS1_Sách giáo trình(54): GT.030229-76, GT.030278-9, GT.077807, GT.078597-9
000 01774nam a2200325 a 4500
0011652
0025
003Thư viện Đại học Khánh Hòa
0041666
005201606021604
008130725s2005 vm| vie
0091 0
020##|c9800
024 |aRG_5 #1 eb1 i1
039|a20160602160500|bhungnth|y20130725163200|zhungnth
0410#|avie
08214|a372.62 |214|bT306V
1001#|aNguyễn, Minh Thuyết |echủ biên
24510|aTiếng Việt 4 /. |nT.2 |cNguyễn Minh Thuyết chủ biên, Hoàng Cao Cương, Đỗ Việt Hùng, Trần Thị Minh Phương, Lê Hữu Tỉnh
260##|aH. : |bGiáo dục , |c2005
300##|a176tr ; |c24 cm
500##|aĐầu trang nhan đề:Bộ Giáo dục và Đào tạo
520##|aSách giáo khoa chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành dành cho học sinh lớp 4 ở Việt Nam
650#7|2btkkhcn |aTiếng việt
650#7|2btkkhcn |aTiểu học
7001#|aĐỗ, Việt Hùng
7001#|aHoàng, Cao Cương
7001#|aLê, Hữu Tỉnh
7001#|aTrần, Thị Minh Phương
852|a100|bCS1_Sách giáo trình|j(54): GT.030229-76, GT.030278-9, GT.077807, GT.078597-9
890|a54|b143
911##|aNguyễn Thị Hải Hưng
912##|aNguyễn Thị Hải Hưng
913##|aSL:51
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.030229 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 1
2 GT.030230 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 2
3 GT.030231 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 3
4 GT.030232 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 4
5 GT.030233 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 5
6 GT.030234 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 6
7 GT.030235 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 7
8 GT.030236 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 8
9 GT.030237 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 9
10 GT.030238 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào