DDC 895.922
Tác giả CN Cao, Đức Tiến
Nhan đề Văn học : Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học. Trình độ Cao đẳng và Đại học sư phạm / Cao Đức Tiến chủ biên; Dương Thị Hương
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục và Đại học sư phạm , 2007
Mô tả vật lý 208tr ; 29 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề:Bộ Giáo dục và đào tạo. Dự án phát triển giáo viên Tiểu học
Tóm tắt Tình bày: hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam đã học ở THPT; Lí luận văn học; Văn học dân gian Việt Nam; Văn học thiếu nhi Việt Nam; Văn học nước ngoài trong chương trình tiểu học
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -Văn học
Tác giả(bs) CN Dương, Thị Hương
Địa chỉ 100CS1_Sách giáo trình(91): GT.028930-48, GT.028950-89, GT.028991-9021, GT.077801
000 02272nam a2200289 a 4500
0011620
0025
003Thư viện Đại học Khánh Hòa
0041634
005201812280940
008130725s2007 vm| vie
0091 0
020##|c0
024 |aRG_5 #1 eb1 i1
039|a20181228094017|bchinm|c20151014184400|dadmin|y20130725163200|zhungnth
0410#|avie
08214|a895.922 |214|bV115H
1001#|aCao, Đức Tiến |echủ biên
24510|aVăn học : |bTài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học. Trình độ Cao đẳng và Đại học sư phạm / |cCao Đức Tiến chủ biên; Dương Thị Hương
260##|aH. : |bGiáo dục và Đại học sư phạm , |c2007
300##|a208tr ; |c29 cm
500##|aĐầu trang nhan đề:Bộ Giáo dục và đào tạo. Dự án phát triển giáo viên Tiểu học
520##|aTình bày: hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam đã học ở THPT; Lí luận văn học; Văn học dân gian Việt Nam; Văn học thiếu nhi Việt Nam; Văn học nước ngoài trong chương trình tiểu học
650#7|2btkkhcn |aVăn học
7001#|aDương, Thị Hương
852|a100|bCS1_Sách giáo trình|j(91): GT.028930-48, GT.028950-89, GT.028991-9021, GT.077801
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/2018/thang11/vanhoc/00001-scan_2018-10-05_02-55-49thumbimage.jpg
890|a91|b278|c1
911##|aNguyễn Thị Hải Hưng
912##|aNguyễn Hoàng Nhật
913##|aSL:92
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.028930 CS1_Kho giáo trình 895.922 V115H Sách giáo trình 1
2 GT.028931 CS1_Kho giáo trình 895.922 V115H Sách giáo trình 2
3 GT.028932 CS1_Kho giáo trình 895.922 V115H Sách giáo trình 3
4 GT.028933 CS1_Kho giáo trình 895.922 V115H Sách giáo trình 4
5 GT.028934 CS1_Kho giáo trình 895.922 V115H Sách giáo trình 5
6 GT.028935 CS1_Kho giáo trình 895.922 V115H Sách giáo trình 6
7 GT.028936 CS1_Kho giáo trình 895.922 V115H Sách giáo trình 7
8 GT.028937 CS1_Kho giáo trình 895.922 V115H Sách giáo trình 8
9 GT.028938 CS1_Kho giáo trình 895.922 V115H Sách giáo trình 9
10 GT.028939 CS1_Kho giáo trình 895.922 V115H Sách giáo trình 10