LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
Beginning Pronunciation and Task Listening Speak Up / Cheryl Pavlik; Minh Anh chú giải
H. : Thanh niên, 2003
108tr ; 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Real listening & speaking 1 / Miles Craven
England : Cambridge University, 2008
113tr. ; 27cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Speakout / : Intermediate. Students' Book with ActiveBook / Antonia Clare, JJ Wilson
England : Pearson, 2015
165tr ; 30 cm ;


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Speakout : Advanced student's book / Antonia Clare, JJ Wilson
England : Pearson, 2016
175tr. ; 27m.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Speakout : Intermediate student's book / Antonia Clare, JJ Wilson
England : Pearson, 2016
175tr. ; 27m.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)