LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
A listening speaking skills book / : Mosaic one / Jami Ferrer , Handreddy , Elizabeth Whalley ; Lê Huy Lâm dịch và chú giải
Việt Nam : Thành phố Hồ Chí Minh , 1999
317 tr ; 21 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A listening speaking skills book / : Mosaic two / Jami Ferrer , Handreddy , Elizabeth Whalley ; Lê Huy Lâm dịch và chú giải
Việt Nam : Thành phố Hồ Chí Minh , 1999
317 tr ; 21 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
ABC - 2000 thuật ngữ nghe nhìn tiếng Anh / Trần Chí Thiện
Việt Nam : Mũi Cà Mau , 1999
178 tr ; 19 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:21) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Advanced listening comprehension / : Developing listening and note - talking skills / Patricia Dunkel ; Lê Huy Lâm giới thiệu và chú giải
Việt Nam : Thành phố Hồ Chí Minh , 1997
187 tr ; 19 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập luyện nghe và ghi chép tiếng Anh / K. James , R. R. Jordan , A. J. Matthews ; Tố Nguyên dịch và chú giải
Việt Nam : Giáo dục , 1996
127 tr ; 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)