LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Khánh Hòa : Đề tài nghiên cứu khoa học / Phan Mỹ Duyên ; Vũ Ngọc Giang (GVHD)
Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
77tr.
Trường Đại học Khánh Hòa

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Báo truyền hình Khánh Hòa trong công tác phòng chống dịch COVID - 19 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Ngô Khánh Nguyên ; Phan Thúy Hằng (GVHD)
Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
84tr.
Trường Đại học Khánh Hòa

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Biến đổi nghi lễ vòng đời của người Tày ở Khánh Hòa : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Hoàng Thị Xuân Yến, Nguyễn Thị Nga (Gv hướng dẫn)
Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2020
135tr. ; 30cm.

Những vấn đề lý luận về nghi lễ vòng đời và tổng quan dân tộc Tày ở Khánh Hòa; Thực trạng biến đổi nghi lễ của người Tày ở Khánh Hòa; các yếu tố tác động và giải pháp bảo tồn các nghi lễ vòng đời của dân tộc Tày ở Khánh Hòa
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chợ, quán Ninh Hòa ( Khánh Hòa) xưa và nay / Ngô Văn Ban, Võ Triều Dương.
Hà Nội : Mỹ thuật, 2016.
383 tr. : ảnh ; 21 cm.

Từ phủ Ninh Hòa, huyện Tân Định, huyện Ninh Hòa đến thị xã Ninh Hòa ngày nay; khái quát chợ, quán Ninh Hòa xưa & nay; chợ huyện Ninh hòa xưa: Chợ Dinh; chợ, quán ở các làng quê Ninh Hòa xưa; chợ Dinh mới Ninh Hòa ngày nay...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chuỗi giá trị cá ngừ đại dương tại tỉnh Khánh Hòa : Luận văn Thạc sĩ. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh / Phạm Thị Hoàn Nguyên ; Nguyễn Thị Kim Anh (HDKH)
Nha Trang : Trường đại học Nha Trang , 2012
90tr. ; 31cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)