LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đến sinh viên trường Đại học Khánh Hòa thông qua phim lịch sử : Đề tài nghiên cứu khoa học / Âu Mậu Nhân ; Nguyễn Thị Kim Hằng (GVHD)
Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
67tr. ; cm.
Trường Đại học Khánh Hòa

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Khánh Hòa : Đề tài nghiên cứu khoa học / Phan Mỹ Duyên ; Vũ Ngọc Giang (GVHD)
Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
77tr.
Trường Đại học Khánh Hòa

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Báo truyền hình Khánh Hòa trong công tác phòng chống dịch COVID - 19 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Ngô Khánh Nguyên ; Phan Thúy Hằng (GVHD)
Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
84tr.
Trường Đại học Khánh Hòa

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Đấu tranh chống, phá chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở Khánh Hòa (1961-1965) / Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Kim Hoa
Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2018
172tr. ; 27cm.

Khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư xã hội và quá trình đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở Khánh Hòa (1954-1960). Đấu tranh chống, phá chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở Khánh Hòa (1961-1965). Một số nhận xét về đấu tranh chống, phá chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở Khánh Hòa (1961-1965)
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)