Dòng Nội dung
1
Giáo trình kỹ năng giao tiếp / Th.S Đinh Văn Đáng chủ biên
H. : Lao động - Xã hội, 2007
382 tr. ; 21cm.


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Kĩ năng làm văn nghị luận phổ thông / Nguyễn Quốc Siêu
H. : Giáo dục , 2001
447tr ; 21 cm

Văn nghị luận là một thể loại thường dùng trong đời sống xã hội. Cuốn sách đưa ra những kỹ năng giúp hiểu và nắm vững phương pháp làm văn nghị luận. Sách trình bày một cách hệ thống những kiến thức cơ bản nhằm hình thành kỹ xảo làm văn nghị luận. Ngoài ph
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Kĩ năng thiết kế bài giảng của giảng viên trẻ trường Đại học Khánh Hòa : Luận văn thạc sĩ Tâm lí học / Huỳnh Thị Bích Thuộc
Tp.Hồ Chí Minh, 2017
111tr. ; 30 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
Rèn kĩ năng làm văn nghị luận / Bảo Quyến
H. : Giáo dục , 2001
158tr ; 21 cm

Khái quát về văn nghị luận. Phương pháp làm bài văn nghị luận.Kỹ năng xây dựng đoạn và liên kết đoạn trong văn nghị luận.Dẫn chứng - cách sử dụng dẫn chứng trong văn nghị luận.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Rèn luyện kĩ năng làm văn nghị luận / Bảo Quyến
Tp.Hồ Chí Minh : Giáo dục , 2003
158tr ; 21 cm

Khái quát về văn nghị luận. Phương pháp làm bài văn nghị luận. Kỹ năng xây dựng đoạn và liên kết đoạn trong văn nghị luận. Dẫn chứng và cách sử dụng dẫn chứng trong văn nghị luận
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)