Dòng Nội dung
1
Âm nhạc 4 / Tổng chủ biên : Đỗ Thị Minh Chinh ...[và những người khác]
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
71 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đạo đức 4 / Nguyễn Thị Toan (tổng chủ biên)...[và những người khác]
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
64 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Hướng dẫn học tin học lớp 4 / Đào Thái Lai (ch.b) ; ...[và những người khác]
H. : Giáo dục Việt Nam, 2018
127tr. : minh họa màu ; 27cm.

Nội dung sách được chia thành 5 chủ đề. Chủ đề 1 : Khám phá máy tính. Chủ đề 2 : Em tập vẽ. Chủ đề 3 : Soạn thảo văn bản. Chủ đề 4 : Thiết kế bài trình chiếu. Chủ đề 5 : Thế giới logo.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Hướng dẫn học tin học lớp 4 : Sách bài tập / Lê Viết Chung
H. : Giáo dục Việt Nam, 2018
84tr. : minh họa màu ; 27cm.

Nội dung sách được chia thành 5 chủ đề. Chủ đề 1 : Bước đầu đến với máy vi tính. Chủ đề 2 : Tập vẽ với phần mềm paint. Chủ đề 3 : Soạn thảo văn bản với phần mềm word. Chủ đề 4 : Thiết kế bài trình chiếu với phần mềm powerpoint. Chủ đề 5 : Đến với thế giới logo.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Hướng dẫn thực hành tin học 4 : Theo định hướng phát triển năng lực / Bùi Văn Thanh (ch.b) ; ...[và những người khác]
H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
112tr. : minh họa màu ; 27cm.

Nội dung sách được chia thành 5 chủ đề. Chủ đề 1 : Khám phá máy tính. Chủ đề 2 : Em tập vẽ. Chủ đề 3 : Soạn thảo văn bản. Chủ đề 4 : Thiết kế bài trình chiếu. Chủ đề 5 : Thế giới logo
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)