LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đến sinh viên trường Đại học Khánh Hòa thông qua phim lịch sử : Đề tài nghiên cứu khoa học / Âu Mậu Nhân ; Nguyễn Thị Kim Hằng (GVHD)
Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
67tr. ; cm.
Trường Đại học Khánh Hòa

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Công tác phát triển Đảng trong sinh viên trường Đại học Khánh Hòa : thực trạng và giải pháp / Phạm Thị Thu Hương
Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2017
67tr. ; 30cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Đánh giá nhận thức kỹ năng nghề của sinh viên Du lịch trường Đại học Khánh Hòa : Đề tài nghiên cứu khoa học / Kiều Phương Uyên, Nguyễn Thị Mỹ Ngân ; Phạm Hồng Liêm (GVHD)
Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
41tr.
Trường Đại học Khánh Hòa

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5